Välj en sida

Danska advokater på Costa del Sol

Skandinaviska advokater Costa del Sol.

Det är inte obligatoriskt att använda en advokat när man köper fastigheter i Spanien, men naturligtvis råder vi alla våra köpare att göra det för att undvika något. obehaglighet och överraskningar efter avslutad. Han granskar det spanska fastighetsregistret, samma som vi i Norden kallar markregistret. Här säkerställer han eller hon att alla skatter och avgifter betalas, att allt byggs lagligt och att fastigheten annars inte belastas av oinformerade skulder eller tjänstemän. Dessutom säkerställs att köpeskillingen endast släpps / betalas till säljaren när du har säkrat en registrerad handling och därmed ditt ägande. De flesta föredrar att använda en lokal spansk advokat, men också flera skandinaviska advokater är specialiserade på att tillhandahålla denna tjänst vid kusten.

Bargain Andalucia SL hjälper till att hänvisa till danska advokater på Costa del Sol, svenska advokater på Costa del Sol och norska advokater på Costa del Sol.

Vi kan ordna ett gratis och icke-bindande möte med en av de advokater som listas nedan, så länge du vill ha mer information om att köpa en fastighet i Spanien.

Danska advokater på Costa del Sol

Property Advokater

Det är inte obligatoriskt att använda en fastighetsadvokat i Spanien när man köper fastigheter, men vi rekommenderar alla köpare att göra det för att undvika problem. överraskningar under och efter handeln avslutades. Därför arbetar vi nära med ett antal kompetenta bostadsadvokater på Costa del Sol som kan hjälpa dig säkert på land på danska.


Avsnittet uppdateras